informace pro rodiče

 

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola Diakonie ČCE Cheb oznamuje, že z důvodu šíření koronavirové epidemie COVID-19, bude mateřská škola od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Důvodem je prevence nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci COVID-19, chceme ochránit zdraví Vašich dětí i zaměstnanců.

Žádáme rodiče, aby sledovali naše webové stránky a v případě potřeby se na nás obraceli na tel: 737 207 495.

Vyplněné "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" si mohou rodiče nechat přijít potvrdit v pondělí 16.03.2020 od 8 -12 h v kanceláři ředitelky mateřské školy v MŠ Diakonie ČCE Cheb. Tyto žádosti, je možné si stáhnout nebo si je vyzvednout přímo v MŠ.

 

Máme nový e-mail

E-mailový kontakt se mění na reditelka@mscheb.cz.

Poznáváme přírodu

Dne 22. 6. 2020 nás čeká výlet do vojenských lesů v okolí Kyselky s připraveným programem pro děti mateřských škol. Cestu autobusem na tento výlet máme zdarma, spoplatněn bude pouze vstup do areálu s programem pro děti. Hurá do přírody za poznáním.

Aktivity během týdne

  • V pondělí probíhá v MŠ kroužek výtvarné výchovy
  • Pravidelně v pondělí ve třídě Berušek a ve středu ve třídě Motýlků probíhá cvičení JÓGY
  • V úterý a ve čtvrtek probíhá kroužek němčiny
  • Ve středu probíhá kroužek logopedie (děti si přinesou sešit od logopeda) 

Letní prázdniny

V roce 2020 bude přerušen provoz MŠ od 1. 7. do 31. 7.

 

Další informace:

Omlouvání dětí a odhlašování obědů

Pokud chcete své dítě omluvit a odhlásit mu obědy, musíte tak učinit nejpozději den předem do 12:30 hod., a to osobně, nebo telefonicky na třídu.

Pokud dítě onemocní, máte možnost vyzvednout si oběd (pouze první den nemoci) od 11:45 do 12:00 hod. Na jídlo si prineste vlastní nádoby.

Provozní doba MŠ

Školka je otevřená od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Přijímání nových dětí

Děti běžně přijímáme na základě zápisu, který probíhá na jaře. Během roku do MŠ přijímáme děti, když je volné místo (do naplnění kapacity).

Líbí se Vám, co děláme?

Naše školka v číslech

Školku navštěvuje 0 dětí
Máme 0 samostatné třídy
Za rok jsme podnikli 0 akcí
Vybudování školky stálo 0 korun