záměr projektu

  • vybudovat mateřskou školku s důstojným a moderním zázemím pro 40 dětí, rozdělených prostorově do dvou samostatných skupin, každá v jednom patře budovy
  • vybudovat bezbariérovou budovu, která bude případně umožňovat individuální integraci dětí s postižením
  • zajistit kvalitní výuku s novými didaktickými pomůckami a technologiemi
  • posílit a rozvíjet vzájemné poznávání a toleranci (budovat rovné příležitosti)
  • doplnit potřebnou kapacitu mateřských škol ve městě

Líbí se Vám, co děláme?

Naše školka v číslech

Školku navštěvuje 0 dětí
Máme 0 samostatné třídy
Za rok jsme podnikli 0 akcí
Vybudování školky stálo 0 korun