Stavbu podpořili

ROP Severozápad

www.nuts2severozapad.cz    |    www.europa.eu 

  • ROP soudržnosti Severozápad
  • Evangelické církve v Porýní a evangelické církve Hessen Nassau
  • Evangelické Luterské církve v Bavorsku
  • T-mobile Czech republic, a.s.
  • Evangelické církve v Porýní
  • individuální dárci

Všem našim partnerům, dárcům a sponzorům děkujeme!

Líbí se Vám, co děláme?

Naše školka v číslech

Školku navštěvuje 0 dětí
Máme 0 samostatné třídy
Za rok jsme podnikli 0 akcí
Vybudování školky stálo 0 korun