Stavíme školku bez hranic

Využitím nedokončené přístavby na pozemku farního sboru ČCE Cheb vznikla nová mateřská školka. Přečtěte si základní informace o projektu stavby.

Investorem stavby a realizátorem projektu je Diakonie ČCE ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a podporou města Cheb.

Líbí se Vám, co děláme?

Naše školka v číslech

Školku navštěvuje 0 dětí
Máme 0 samostatné třídy
Za rok jsme podnikli 0 akcí
Vybudování školky stálo 0 korun